Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

De regering in ballingschap van de Republiek der Zuid-Molukken heeft op donderdag 26 januari 2023 een petitie overhandigd aan Sylvana Simons een Tweede Kamerlid van politieke partij BIJ1. Het demoteam van de RMS-regering en een aantal RMS activisten waren bij de overhandiging aanwezig om extra aandacht te vragen. ’s Middags zou in de Tweede Kamer een Commissiedebat zijn over Discriminatie, Racisme en Mensenrechten plaatsvinden.

De RMS-regering vindt dat de Mensenrechten van het Molukse volk door toedoen van de Nederlandse Staat ernstig zijn geschonden.

In de petitie wordt de Nederlandse regering verzocht onderzoek te doen naar de wijze waarop het Molukse volk is behandeld door de opeenvolgende regeringen sinds de soevereiniteitsoverdracht op 29 december 1949 en wat de gevolgen hiervan zijn.

In de beantwoording van de schriftelijke vragen die Sylvana Simons vorig aan Rutte stelde antwoordt de premier hiervoor op dit moment geen reden te zien, maar dit ook niet uit te sluiten.

De RMS-regering in ballingschap vindt dat het dekolonisatieproces niet is voltooid en deze nalatigheid grote gevolgen heeft. Naast dat de vrije Republiek der Zuid-Molukken in de kiem werd gesmoord heeft de Molukse gemeenschap, die tegen hun wens naar Nederland werd getransporteerd, ernstig onder het gedwongen verblijf geleden en is hun ernstig te kort gedaan. Gevolgen daarvan zijn tot op heden merkbaar.

De RMS vraagt de Nederlandse regering te erkennen dat het Molukse volk onrecht is aangedaan en dat zij hiervoor excuses aanbiedt. Daarnaast wordt de regering verzocht uit te spreken dat zij bereid is het aangedane onrecht zoveel mogelijk te  herstellen en daarover met de RMS-regering in ballingschap in dialoog treedt.

Bron: RMS regering in ballingschapΒ 
Video: Demo-team Pemerintah RMS