Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Hamburg 28 januari 2023. Een ontmoeting inΒ  Duitsland tussen Arif Fadhillah, (voorzitter van de ASNLF), Oridek Ap, Β EU vertegenwoordiger Β (ULMWP) en Regina Parinussa (staflid Jeugdzaken RMS)

Op zaterdag 28 januari 2023 heeft in Hamburg in Duitsland een ontmoeting plaatsgevonden tussen Arif Fadhillah, voorzitter van het Presidium Aceh Sumatra National Liberation Front, Oridek Ap, EU vertegenwoordiger van de United Liberation Movement for West Papua en Regina Parinussa, staflid Jeugdzaken ondersteund door het Demo-team van de RMS regering in ballingschap.

De meeting is een voortzetting van de ontmoeting die vorig jaar op 5 april 2022 heeft plaatsgevonden in Den Haag. Mr. J.G.Wattilete, president van de RMS, nam hieraan deel met als doel om de samenwerking tussen de volkeren van de Republiek West-Papua, Aceh Sumatra en de Republiek der Zuid-Molukken te versterken.

Den Haag, 5 april 2022. Een ontmoeting tussen de leiders van Aceh, Papua en Maluku: Arif Fadhillah (voorzitter van de ASNLF), Benny Wenda (interim-president van de ULMWP) en Mr. J.G. Wattilete (president van de RMS.).

De RMS-regering en de twee vrijheidsbewegingen verzetten zich tegen de onderdrukking en bezetting van hun grondgebied door IndonesiΓ« en willen dit bereiken door  krachtenbundeling om gezamenlijk op te komen voor het onvervreemdbare recht op zelfbeschikking.

Op 10 december 2023, herdenken de Verenigde Naties de 75e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Deze verklaring is uitgegroeid tot een routekaart voor fundamentele rechten en vrijheden, zoals het recht op zelfbeschikking en de bescherming van de rechten van elk individu, groep of natie. 

Al tientallen jaren schendt Indonesie veelvuldig deze Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ten aanzien van de volkeren van Atjeh, West-Papua en de Zuid-Molukken. Het recht op vrijheid, waardigheid en rechtvaardigheid worden ons voortdurend ontzegd. Vandaar dat is afgesproken ter gelegenheid van de 75-jarige verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens om gezamenlijke acties te organiseren over de hele wereld.