Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Sinds begin 2018 onderhandelden delegaties uit Indonesië en de EU over een vrijhandelsverdrag: het ‘Indonesia-EU Comprehensive Partnership Agreement’ (CEPA). Een coalitie van Indonesische en Europese ngo’s en vakbonden, greep dit moment aan om in Brussel hun zorgen te uiten over de mogelijke negatieve gevolgen van dit verdrag voor mens, samenleving en natuur.

Ook de RMS regering in ballingschap heeft zijn zorgen geuit middels diverse brieven richting EU ambassadeur Vincent Piket en Dr. Josep Borell Fontelles, Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid en vice-voorzitter van de Europese commissie. De RMS-regering gaf te kennen dat het CEPA-verdrag niet van toepassing kan zijn op het grondgebied van de Republiek der Zuid-Molukken dat illegaal wordt bezet dor de Republik Indonesie.

Het CEPA-verdrag heeft als gevolg dat Europese bedrijven makkelijker toegang krijgen tot de Indonesische markt (en visa versa). Hierdoor profiteren ze van een klimaat dat lage eisen stelt aan arbeidsrechten- en omstandigheden.

Door een verdrag te sluiten met de bezettende macht moedigt de EU het onderdrukken en het uitbuiten van het Zuid-Molukse volk aan. De EU miskent op deze wijze de toepassing van het internationaal recht en in het bijzonder het recht op zelfbeschikking van het Zuid-Molukse volk, zoals vorm gekregen in de proclamatie van de RMS op 25 april 1950.

Vanwege dit Vrijhandelsverdrag tussen Indonesië en de EU heeft de RMS regering in ballingschap vorig jaar de campagne “STOP onderdrukking en exploitatie Maluku” in het leven geroepen. Het doel is om te voorkomen dat het Zuid-Molukse volk nog meer wordt uitgebuit.

Saka Mese Maluku ondersteund hierbij de campagne van de RMS regering in ballingschap. Wij vragen de Zuid-Molukse gemeenschap alle socials in de gaten te houden voor meer info over het CEPA-verdrag en de toekomstige activiteiten die staan gepland zodat de campagne meer gestalte zal krijgen.

Wij sluiten af met onze nationale strijdgroet,

Mena Muria

Sumber/Bron: Pemerintah Republik Maluku Selatan, Saka Mese Maluku, SOMO

#SaveMaluku#PemerintahRMS
#JagaTanahAdatMaluku
#MalukuTidakUntukDijual