Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Voor de ex-bewoners en hun nazaten van kamp Vossenbosch in Wierden.

Zoals bekend komt koning Willem-Alexander op vrijdag 1 juli naar voormalig kamp Vossenbosch om aanwezig te zijn bij de ceremoniële overdracht van Monument Vossenbosch aan de Molukse gemeenschap in Wierden. Het Monument Vossenbosch heeft oa als doel het levend en levendig houden van de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Wierden.

Deze overdracht zal vooral in het teken staan  van de aankomst in Nederland, de opvang en het leven in kamp Vossenbosch en de integratie van de Molukse gemeenschap in Wierden/Overijssel.

Dit is ook het moment om het volgende onder de aandacht van koning Willem-Alexander te brengen:

• Aanleiding van de komst van de Molukkers in Nederland was de onafhankelijkheid van de Republiek der Zuid Molukken (RMS). De Molukse KNIL militairen, vooral gestationeerd op Java, wilden terug naar Maluku om het vaderland te verdedigen tegen Indonesië. Dit werd onmogelijk gemaakt door Nederland en Indonesië. De oplossing was om de Molukse militairen met hun gezinnen (op bevel) tijdelijk naar Nederland over te brengen  met de belofte om na 3 maanden terug te kunnen keren naar een vrij Maluku. Het bleek een loze belofte en tijdelijk werd voor altijd.

• Het aangedane leed en verdriet van de Molukse KNIL militairen en hun gezinnen bij aankomst en tijdens de opvang: oneervol ontslag uit het leger, wonen in tochtige houten barakken, geen onderwijs of praktische opleiding, geen weerzien met ouders, grootouders, broers en zussen, jeugdvrienden en geboortedorp. Het gedwongen verblijf werd gevoeld als politieke gevangenschap.

• De RMS is kort na het ontstaan in 1950 bezet door Indonesië als gevolg van een falend dekolonisatiebeleid van Nederland. Het hebben van monumenten in Nederland is een leuk gebaar maar door het niet erkennen van de RMS, de RMS regering in ballingschap en het niet voltooien van het dekolonisatieproces zal de Molukse gemeenschap in Nederland zich nooit 100% serieus genomen voelen door de Nederlandse overheid.

Het gevoel van niet serieus genomen worden door de Nederlandse overheid is door de jaren heen niet minder geworden en een aantal keer zelfs versterkt. Enkele voorbeelden:

• Het niet expliciet erkennen van de moordpartijen en plunderingen op Maluku en de onderdrukking  van het Molukse volk ten tijde van de VOC én wel het in stand houden van VOC monumenten.

• Jaarlijks tijdens de 4/5 mei herdenkingen. Het onbenoemd laten van de belangrijke rol die Molukse bevolking had bij de bevrijding van Nederlands-Indië tijdens de 2e wereldoorlog. Vele van hen zijn gesneuveld voor de Nederlandse vlag en het koningshuis.

• De woorden van koningin Juliana bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 “ieder volk heeft recht op onafhankelijkheid”. Waarom geldt dat niet voor het Molukse volk dan?

• De excuses in 2020 van Koning Willem-Alexander aan Indonesië. Er wordt zomaar voorbij gegaan aan de onderdrukking en neo-kolonisatie van Maluku en West-Papua door Indonesië. Dat terwijl Maluku en West-Papua de trouwste bondgenoten waren in de periode van Nederlands-Indië. Deze is een mes in de rug van de Molukse bevolking.

• Onze vaders vochten voor Oranje, waren trotse soldaten. Eenmaal in Holland werden ze vernederd, vertrapt. WAAROM?

De doorwerking van al deze punten is tot op de dag van vandaag voelbaar en meetbaar. Daarom nodigt de organisatie Vrije Molukse Jongeren (VMJ) een ieder uit om op vreedzame manier onze gevoelens en gedachten kenbaar te maken

Dit kunnen we doen door te komen met:

1)  vergrote foto’s van onze ouders en/of opa’s en oma’s

2)  neem de RMS-vlag, onze nationale vierkleur mee

3)   herkenbare kleding van onze ouders en opa’s en oma’s

a.  mannen in kaki legerkleding

b.  vrouwen in kain kebaja

c.   of anders: in het zwart 

4)  VMJ zorgt voor spandoeken

Verzamelen om 13.00 bij het veld van Stichting Kandjoli.

Verkleed zoals onze ouders hier gekomen zijn, staan we langs de weg, waar koning Willem Alexander langskomt met foto’s van onze ouders, onze RMS-vlag en spandoeken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vrije.molukse.jongeren@gmail.com

of telefonisch met Paul Lawalata 0618121400Vrije Molukse Jongeren