Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Vandaag 11 juni 2022 herdenkt de Zuid-Molukse gemeenschap in Nederland en in ons vaderland dat 45 jaar geleden bij de bestorming van de trein bij de Punt zes Zuid-Molukse jongeren om het leven zijn gebracht. De onnodige executie van onze Zuid-Molukse helden heeft ons niet van het hoofddoel gebracht. De strijd voor een Vrije en onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken gaat onverminderd door, ook al is het geen eenvoudige opgave.

Het voortbestaan als volk op Maluku en onze gemeenschap in Nederland wordt steeds meer bedreigd en ons volk komt steeds verder in verdrukking.

Maluku –  De gedwongen landonteigeningen van onze adatgronden of ontbossing en kaalslag van leef- en woongebieden, laten hun schadelijke sporen na. Daarbij zijn geweld en intimidatie eerder regel dan uitzondering. Het Javaniseringsbeleid van Jakarta probeert daarnaast onze Molukse identiteit te vernietigen o.a. in cultuur en tradities, en de vrijheid van meningsuiting is heden nog steeds uit den boze. Het in het bezit hebben van RMS vlaggen, symbolen en/of geschriften is voor de Indonesische overheid een bedreiging waar tot op heden lange straffen op staan. Negeri wordt DESA en bapa radja of Upu Latu wordt het Javaanse Kepala Desa (Kades). Onze traditionele bestuurssystemen worden aan de kant geschoven door gebruik van het traditionele bestuurssysteem op Java, Daarmee wordt heel Indonesië langzaam aan Javaans. Ook wij in Maluku.

Nederland – In Nederland is er een tendens te bespeuren om de Molukse gemeenschap in Nederland via verschillende initiatieven langzaam maar zeker onder te brengen bij de Indische gemeenschap. Op deze manier zal onze eigen aankomstgeschiedenis verdwijnen en onze eigen identiteit als Molukse gemeenschap. Kijk naar: Het Museum in het Indisch Huis, Omroep Bersama, Pasar Malams Maluku met voornamelijk of alleen maar Indonesische en Indische muzikanten, Indisch-Moluks Politienetwerk, veel Indo’s die vinden dat ze ineens op Molukse facebook pagina’s commentaar moeten geven op de Herdenking en de Reizende Tentoonstellin; commentaren ten gunste van uiteindelijk de Nederlandse en Indonesische regeringen.

De Nederlandse regering die – in nauwe samenwerking met de Indonesische regering (zie gepubliceerde stukken Wet Openbaarheid Bestuur) onze aankomstgeschiedenis wil vervalsen en wil doen verwateren met behulp van Molukse stromannen en -vrouwen.

De RMS strijd gaat om zowel onafhankelijkheid en soevereiniteit als  het diepe en gerechtvaardigde verlangen dat het Zuid-Molukse volk mag leven in vrede en vrijheid en in vrijheid mag beslissen over zijn eigen welzijn, welvaart en voortbestaan. Onze strijd is gebaseerd op grond van het recht op zelfbeschikking: het recht op een eigen identiteit!  De Zuid-Molukken is een land voor het Zuid-Molukse volk ongeacht religie, dorp, eiland of geaardheid.

Herdenken is belangrijk, maar herdenken is tegelijkertijd zinloos als het daarbij blijft. 

Herdenken moet leiden tot: kijken naar jouw eigen verantwoordelijkheid. Besluiten wat jouw eigen bijdrage gaat worden. Jouw bijdrage geven vol  hernieuwde inzet, vol vuur en passie ….. opdat de offers van onze gevallen helden niet zinloos is geweest!

Saka Mese Maluku benadrukt de oproep vanuit het Regionaal Comité 11 juni. Blijf niet aan de kant staan en vind wegen om je voor de vrijheid van land en volk in te zetten. We hebben als Anak-anak Bangsa Maluku allemaal een Nationale Plicht voor ons volk en vaderland dat in grote nood verkeert.

Laat deze 45e Herdenking van de Actie de Punt niet eindigen in stilstand het komend jaar, maar in hernieuwde inzet voor onze strijd. Ieder op zijn eigen manier, ieder vanuit zijn eigen kennis en kunde, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden. Onderleiding van de RMS regering met als een doel: Maluku moet vrij zijn.

Zolang er Molukse Jongeren nog ademen, LEEFT DE RMS!!!

Mena!!!