Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Saka Mese Maluku wenst alle Molukkers, overal ter wereld, vooral onze loyale strijders in ons vaderland: een gezegende 73ste proclamatie-dag van de Republiek der Zuid-Molukken.

Laten we schouder aan schouder en hand in hand gezamenlijk blijven optrekken. Zoals het in onze cultuur gedaan wordt: de een ondersteunt de ander, de een toont respect voor de ander, we zorgen voor elkaar, ongeacht onze verschillende religies, eiland of dorp van herkomst!

Wij zijn allemaal afkomstig van één plek op het eiland Nusa Ina: de plek waar Pata Siwa Pata Lima, Ur Siw, Ur Lim en Uli Siwa Uli Lima zijn ontstaan.

SIWA RIMA is onze gezamenlijke binding. SIWA RIMA maakt ons allemaal broeders en zusters omdat we uit de schoot van één moeder zijn gekomen: Nunusaku Nusa Ina. Dit maakt ons tot een natie.

SIWA RIMA is onze gezamelijke roots en ons gezamenlijk verleden.

SIWA RIMA is onze gezamenlijke toekomst als één volk zonder aanzien van eiland, dorp of geloofsovertuiging.

Saka Mese  Nusa! Bescherm het moederland van de Molukken zo krachtig mogelijk. Van Noord tot Zuid, van Oost tot West. Ontferm je met je liefde en zorg over ons vaderland, over Nusa, over de Molukse Natie.

MENA!