Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Geachte landgenoten,

Het is al bijna 2 jaar geleden dat Khaleb Yamarua en Stevanus Ahwalam werden gearresteerd voor een aanklacht van vandalisme nadat zij hadden geprobeerd hun bos, erfgoed van hun dorp Sabuai, te beschermen.

Op 18 februari 2020, rond 10:00 uur Molukse tijd, bestormden politieagenten het dorp Sabuai en werden zij en tientallen andere bewoners gearresteerd. De aanleiding was een aanklacht dat bij de politie werd ingediend door CV Sumber Berkat Makmur, een houtkapbedrijf, dat hen beschuldigde van vandalisme van hun eigendommen.

Een dag ervoor organiseerden de inheemse bevolking van Sabuai een protest om te voorkomen dat de houthakkers bomen kapten op een plek dat deel uitmaakt van hun leefgebied.

Hoewel geen van beiden in de gevangenis belanden, werden beiden onder huisarrest geplaatst en werd hen gevraagd zich regelmatig bij de politie te melden.

Ondanks alles hebben zij en andere dorpsbewoners van Sabuai besloten dat zij de strijd nooit zullen opgeven en dat ze zullen blijven vechten voor de rechten van het volk over het bos totdat het houtkapbedrijf is verdreven.

De dorpelingen dienden ook aanklachten in bij de politie en bij de lokale overheid, maar dat blijkt zoals in de praktijk tegen dovemansoren gericht.

Ze hebben verschillende pogingen ondernomen om te voorkomen dat het bedrijf meer schade zou aanrichten aan hun heilige bos. De stamleider heeft herhaaldelijk de sasi pohon uitgevoerd, een ritueel van gewoonterecht dat wordt uitgevoerd om mensen te verbieden bomen te kappen in een bepaald gebied, met als doel het ecosysteem te laten herstellen.

In 2018 verkreeg CV SBM een vergunning om een nootmuskaat industrie op te zetten in het dorp Sabuai, op een perceel van 1.183 hectare. Het bedrijf had aanvankelijk beloofd de dorpelingen te rekruteren om aan het nootmuskaatproject te werken en 5.000 nootmuskaatzaden aan het dorp te distribueren. Het bedrijf heeft echter tot op heden zijn belofte niet waargemaakt.

De Sabuai-bevolking en de natuur zijn onafscheidelijk omdat het dorp wordt omringd door bossen en vijf enorme rivieren. De meeste inwoners zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van landbouw en visserij. Deze manier van leven heeft ertoe geleid dat ze de natuur beschermen en respecteren. De lokale bevolking behandelde het bos als enige beschermer tegen overstromingen tijdens het regenseizoen. Dit betekent dat de levens van de dorpelingen in gevaar komenals het bos zou worden vernietigd.

Wij van Saka Mese Maluku vragen de Molukse gemeenschap in Nederland of waar dan ook, dit bericht te delen om dit zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Tevens willen wij onze solidariteit tonen aan onze strijdbare broeders en zusters, zij die opkomen voor het behoud van hun leefgebied; het leefgebied van de oorspronkelijke inwoners. Zij die opkomen tegen onrecht en machtsmisbruik.

Wij sluiten af met onze nationale strijdgroet,

Mena Muria

#SaveSabuai

#SaveMaluku

#SaveHutanAdat

#JagaTanahAdat