Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Geachte landgenoten,

Zowel vandaag als in de toekomst hebben de oorspronkelijke bewoners van de Aru-eilanden, Zuidoost-Molukken onze solidariteit nodig. Momenteel zijn onze mensen van het dorp Marafenfen slachtoffer geworden van illegale landroofpraktijken van de corrupte lokale overheid, de gouverneur van de Molukken en de Indonesische marine.

Het land dat eigendom is van de oorspronkelijke inwoners van Marafenfen is ongeveer 689 hectare in percelen en volgens het decreet van de gouverneur van de Molukken op 650 hectare.

De strijd van de mensen van Marafenfen begon in 1991. Deze landroof werd toen uitgevoerd door de hierboven genoemde partijen.

Hun agenda voor deze illegale exploitatie van het land is er om een vliegveld in het dorp te realiseren. Nu blijkt dat ze dit bereikt hebben dankzij een omvangrijke datamanipulatie en een ondemocratische manier van werken waardoor de inwoners van Marafenfen zich gedwongen voelen om zich hiertegen te verzetten, desnoods met geweld , om hun leefgebied te beschermen en te bewaken.

Wij van Saka Mese Maluku vragen de Molukse gemeenschap in Nederland of waar dan ook, dit bericht te delen om dit zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Tevens willen wij onze solidariteit tonen aan onze strijdbare broeders en zusters, zij die opkomen voor het behoud van hun leefgebied; het leefgebied van de oorspronkelijke inwoners. Zij die opkomen tegen onrecht en machtsmisbruik.

Wij sluiten af met onze nationale strijdgroet,

Mena Muria