Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

De inheemse bevolkin van het dorp Banggoi wijst krachtig het plan af om een mangrovebos te verkopen aan een investeerder. Tevens wijst men het exploitatieplan af dat door investeerders zal worden uitgevoerd op het mangrovebos in het gebied. Ze vrezen dat dit plan in de praktijk het potentieel heeft om ecosystemen te beschadigen, zoals is gebeurd in het geval van de illigale houtkap door het bedrijf CV. Sumber Berkat Makmur (SBM) in het dorp Sabuai.

Jongerenorganisaties en activisten vragen de gemeenschap om niet te gemakkelijk te geloven in zoete beloften van bedrijven die grote winsten nastreven. Ze wijzen de mensen erop dat ze moet leren van het lot van de bewoners van het dorp Sabuai enige tijd geleden: het desbetreffende bedrijf heeft de bossen duidelijk beschadigd wat heeft geleid tot ernstige overstromingen en enorme verliezen voor de gemeenschap.

Het mangrovebos-ecosysteem heeft belangrijke ecologische, economische en sociale functies vooral in kustgebieden. Men vraagt dat al deze aspecten worden overwogen voordat het in de toekomst een ramp zal zijn.

De familie Baliman die verantwoordelijk is over het land heeft nooit de volmacht gegeven voor de verkoop van de mangrovebossen. Het is een veelvuldig probleem dat wordt gebruikt door investeerders ondersteund door neokoloniale Indonesische overheidsinstanties om het volk te misleiden door valse handtekeningen en/of documenten te gebruiken. De familie verwierp het plan want ze leven al generaties lang met de natuur mee.

Mangrovebossen worden tot nu toe op grote schaal gebruikt vanwege het hout. Veel mangrovesoorten zijn sterk, duurzaam en rotbestending en wordt voor bouwmateriaal en als brandhout gebruikt, daarnaast ook goed voor de productie van houtpulp, houtsnippers en houtskool.

Wij van Saka Mese Maluku vragen de Molukse gemeenschap in Nederland of waar dan ook, dit bericht te delen om dit zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Tevens willen wij onze solidariteit tonen aan onze strijdbare broeders en zusters, zij die opkomen voor het behoud van hun leefgebied; het leefgebied van de oorspronkelijke inwoners. Zij die opkomen tegen onrecht en machtsmisbruik.

Wij sluiten af met onze nationale strijdgroet,

Mena Muria

#SaveMaluku
#JagaNusaIna
#SaveMangrove
#MenolakInvestor
#JagaNegeriBanggoi