Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Via een WhatsApp-bericht (27/08) stuurde Yopie Bitalessy, het hoofd van Huku Kecil Village, subdistrict Elpaputih, West Seram Regency, een kort bericht en een video waarin te zien is hoe geïsoleerd van de buitenwereld zijn dorp en 4 andere naburige dorpen zijn. 

Naast Huku Kecil Village zijn er ook de dorpen Sumeith, Pasinaru, Ahiolo, Watui en Abio. De toestand van de geïsoleerde gemeenschap is vraagt om dringende aandacht.

“We zijn geisoleerd omdat de enige toegangsweg die door de mensen van vijf dorpen wordt gebruikt, werd afgesloten door overstromingen en aardverschuivingen”, schreef Yopie.

Hij voegde eraan toe dat deze toestand de aandacht vereist van het regionale bestuur van Oost-Seram en de provincie Maluku, zelfs van de centrale regering in dit geval, president Joko Widodo.

“We hebben hier echt overheidsingrijpen en aandacht nodig. Want zelfs als er bewoners zijn die ziek zijn, moeten ze ongeveer 34 km op een brancard worden gedragen. Het zal een zware tocht zijn van 6-8 uur duren omdat er geen gezondheidswerkers in het dorp zijn”, zei hij. 

Deze zorgelijke situatie komt niet alleen doordat de transportroute is afgesneden. Zelfs toen de weg was aangesloten, bereikte de prijs van een ojek voor een retour meer dan 600 duizend rupiah. De dorpsbewoners hadden bovendien moeite om hun tuinproducten op de markt te brengen. 

“Dit is het grootste obstakel voor ons, de inwoners van de vijf dorpen. Hoe kan de gemeenschap welvarend zijn als de toegangswegen zo slecht zijn? Daarom vragen we nogmaals serieuze aandacht van alle betrokkenen”, hoopte Yopi.

Hij zei dat alle mensen op Seram, vooral in de dorpen die momenteel geïsoleerd zijn, ook Indonesische burgers zijn, die ook recht hebben op aandacht van de staat.

“Omdat we ook Indonesische burgers zijn die al 77 jaar onafhankelijk zijn, maar we profiteren niet mee van die onafhankelijkheid, aldus Yopie.

Ambon, 

28 augustus 2022 

Ikhsan Tualeka NB: Kunt u ons helpen dit bericht en deze video te delen.