Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

𝗖đ—ŧđ—ēđ—ļđ—ģ𝗴 đ—Ļđ—ŧđ—ŧđ—ģ!

Limited edition: Protect the Siwa Rima Nation oftewel Bescherm de Siwa Rima Natie.

Het Molukse volk is een natie (=volk) en geen stam (suku: een groep binnen een volk)

Siwa Rima kan je beschouwen als haar eigenlijke naam. De naam  ‘Maluku’ kenden onze voorouders nog niet. Ze kennen alleen de oeroude  tweedeling: of je behoort tot de Pata Siwa (lichaam van Negen) of je behoort tot de Pata Lima (lichaam van vijf). ‘Pata’ komt van ‘patane’ wat lichaam betekent.

Siwa Rima is ontstaan in het Nunusaku-gebied, hoog in de bergen van West -Ceram. Van hieruit heeft het zich verspreid over heel Maluku, van Noord tot en met  Zuidoost en Zuid West.

Ondanks dat later verschillende religies binnen kwamen en ons verdeelden, worden we toch door Siwa Rima verenigd als door een onzichtbare band: Pata Siwa Pata Lima (Zuid Molukken), Ur Siw Lor Lim (Zuidoost Molukken) Soa Siwa Soa Lima (Noord Molukken)

We leven op verschillende eilanden en hebben verschillende religies, maar als Siwa Rima Natie zijn we ÊÊn volk en komen we vanuit ÊÊn oorsprong: Nunusaku Nusa Ina.

De identiteit van ons volk wordt momenteel bedreigd. Onze adat, onze adatbenamingen en adatstructuren worden door vreemdelingen veranderd. Onze adatgronden worden gestolen.

We moeten nu opstaan en de Siwa Rima Natie beschermen.

Onze limited edition collectie “Protect The Siwa Rima Nation” is binnenkort verkrijgbaar in o.a. Hoodies en Sweaters.

Houd onze social media kanalen in de gaten!