Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

De monopoliepositie van de neokoloniale bezetters uit Jakarta heeft een nieuwe catastrofe ontwikkeld door de Arafurazee in handen te geven aan een groep investeerders. De belangen van de inheemse bevolking worden keihard genegeerd waardoor hun levensonderhoud als kleine vissers wordt bemoeilijkt.

De bevolking van de Zuid-Molukken protesteerde tegen het beleid uit Jakarta dat wordt beschouwd als een veiling van mariene hulpbronnen voor investeerders.

Het is geveild aan een groep kapitaaleigenaren. Zij contracteren de visgebieden in de Zuid-Molukse wateren voor een bepaalde periode waardoor alleen zij toestemming hebben om daar te vissen. Voor de lokale vissers, die afhankelijk zijn van de visvangst voor hun levensonderhoud, wordt dit visgebied gesloten.

Het gebied waar de investeerders ongestoord kunnen vissen ligt tussen de Aru-eilanden en de Tanimbar-eilanden.

Een groot probleem is overbevissing van onze wateren, hierdoor zullen onze visbestanden dramatisch achteruitgaan. Het herstel van het ecosysteem zal lang duren en de eerste slachtoffers zijn de inheemse bevolking.

Alle vissers in de Zuid-Molukken leven onder de armoedegrens.

Dit is de vorm van Javaans neokolonialisme dat de Nederlandse koloniale indringers verving! Het volk van de Molukken moet opstaan en zich bevrijden van dit neokolonialisme.

#SaveMaluku
#SaveLautArafura
#PencurianKekayaanMaluku
#TolakLumbangIkanNasional