Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Beste donateurs,

Hierbij doen wij jullie van onze kant een update toekomen met betrekking tot de Go Fund Me-actie van Change the Future of Maluku die wij als Saka Mese Maluku ondersteunen.

De doneeractie voor Antonius Latumutuany uit het dorp Piliana op Midden-Ceram heeft binnen 3 weken het beoogde streefbedrag van €2000,- gepasseerd. Meer dan 110 mensen doneerden een bedrag om de proceskosten te kunnen bekostigen.

CASUS: ANTONIUS LATUMUTUANY 

Op zaterdag 18 maart 2023 heeft de Indonesische politie de 27-jarige ANTONIUS LATUMUTUANY gearresteerd. Latumutuany kwam op voor zijn landrechten. De provinciale regering heeft vooraf zonder overleg en zonder toestemming van de verschillende landeigenaren een grensmarkering aangebracht op hun gronden. (Er zijn aanwijzingen dat deze gronden kostbare grondstoffen bevatten zoals goud, nikkel en uranium). Latumutuany was één van de getroffen landeigenaren. Uit protest heeft Antonius Latumutuany een RMS-vlag op zijn stuk grond geplaatst. 

RECHTSZAAK 

Antonius Latumutuany zat tot voor kort vast in de gevangenis in Masohi (Zuid-Ceram). Hij werd tijdens zijn gevangenschap ook mishandeld door de Kapolsek.

De broers en moeder van Antonius Latumutuany hebben de mensenrechtenadvocaat Semmy Waileruny gevraagd om hem juridisch bij te staan, omdat niemand Antonius durft te helpen. Waileruny en zijn team werkt momenteel hard aan deze zaak.

CHANGE THE FUTURE OF MALUKU

Enseline Lenahan staat namens Change the Future of Maluku in direct contact met de mensenrechtenadvocaten. Ten behoeve van het advocatenteam is Enseline namens Change the Future of Maluku een doneeractie gestart.

Saka Mese Maluku en Change the Future zijn twee onafhankelijke organisaties. Saka Mese Maluku heeft gemeend uit pure  solidariteit met Antonius Latumutuany  de actie van Change the Future of Maluku te moeten ondersteunen opdat de benodigde gelden voor de juridische ondersteuning ingezameld konden worden. Daarom heeft Saka Mese Maluku op dinsdag 3 oktober 2023 de doneeractie gedeeld en een oproep gedaan om te doneren, zodat meer mensen bereikt konden worden. Dat is nu gelukt, waarvoor onze dank.

DANKBAAR 

Saka Mese Maluku wil alle donateurs bedanken die een bijdrage hebben geleverd uit solidariteit voor Latumutuany.

U kunt nog steeds blijven doneren! Dit komt namelijk ten goede voor zijn vrouw en zijn pasgeboren baby van een 1 maand oud.

Ook kunt u altijd Saka Mese Maluku ondersteunen door een financiële bijdrage te leveren via onze doneerpagina. Wilt u het doen via een overschrijving dan kunt u ons een e-mail sturen of een bericht geven via onze socialmediakanalen.

Met vriendelijke groet,

Saka Mese Maluku