Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

DISCLAIMER WEBSITE

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  – de eigenaar: de eigenaar van de website;
  – gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  – u: de gebruiker (bezoeker) van de website; – de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door Saka Mese Maluku met de grootst mogelijk zorg samengesteld, doch, Saka Mese Maluku aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de mogelijke onjuistheden van het getoonde.
 4. Saka Mese Maluku is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of website waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op de intellectuele rechten van Saka Mese Maluku.
 6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan Saka Mese  Maluku te worden verzocht.

DISCLAIMER E-MAILVERKEER
Alle informatie verzonden door middel van e-mailberichten vanaf @sakamesemaluku.com, is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Saka Mese Maluku staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.