Saka Mese Maluku

Saka Mese Maluku

The South Moluccan Movement

Het marmermijnbedrijf PT Gunung Makmur Indah (GMI) wil zich het inheemse bos van Sapalewa Batai toe-eigenen om marmer te winnen. Ze kwamen zonder toestemming te vragen aan de inheemse bevolking en hebben misbruik gemaakt van handtekeningen van dorpsambtenaren. Dit zijn mensen die niet door het volk zijn gekozen maar door de provinciale regering, ondersteund door het koloniale regime in Jakarta.

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd door academici waarbij is aangetoond dat de mijnbouw in het inheemse bos van Sapalewa Batai geen economische voordelen zal opleveren voor de gemeenschap. Het project zou maar slechts 127 banen opleveren van de 20.000 lokale gemeenschappen in het gebied. Integendeel het zou een catastrofe zijn en voor een milieu impact zorgen als de inheemse bossen veranderen in marmermijnen. Het is ook zorgwekkend als de schone waterbronnen die beschermd wordt door de bossen, nu vervuild zullen worden door het mijnbedrijf. Het zou ook zorgwekkend zijn als de heilige stenen en het leefgebied van onze inheemse dieren beschadigd zouden worden.

De lokale bevolking vindt het ook verontrustend dat PT Gunung Makmur Indah (GMI) een nieuw opgericht bedrijf is wat geleid wordt door een conglomeraat, die een donkere staat van dienst heeft namelijk het vernietigen van bossen voor zijn houtbedrijf.

Wij van Saka Mese Maluku vragen de Molukse gemeenschap in Nederland of waar dan ook, dit bericht te delen om dit zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen. Tevens willen wij onze solidariteit tonen aan onze strijdbare broeders en zusters, zij die opkomen voor het behoud van hun leefgebied; het leefgebied van de oorspronkelijke inwoners. Zij die opkomen tegen onrecht en machtsmisbruik.

Wij sluiten af met onze nationale strijdgroet,

Mena Muria

#SaveMaluku
#JagaNusaIna
#SaveHutanAdat
#SaveSapalewaBatai